Komunikacja bez przemocy

Ty idioto!

Czyli czym jest komunikacja przemocowa? Komunikacja przemocowa: ”Ty mnie nigdy nie słuchasz” ”Zawsze się spóźniasz na spotkania” ”Jesteś niezorganizowany, nie da się z Tobą pracować” Te były dość oczywiste. Jedziemy dalej: ”sugestywne milczenie” ”niedopowiedzenia” ”pozawerbalne sygnały” ”szyderstwo” ”ignorowanie drugiej osoby” ”podniesienie głosu” ”narzucanie presji” ”wyśmiewanie” ”aluzje” ”brak szacunku” ”ironia” ”brak kontaktu” ”nieustanne przerywanie” ”osądzanie” ”zawistne […]

Ty idioto! Read More »